EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA - KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

KAZETARIAK //

ERREDAKZIOTIK//

Informazioa, uda zoriontsua!


Kazetariak aldizkari digitalaren 101. alea daukazu esku artean eta udarekin bat etorri da. Oporretako garaia hiritarren gehiengoarentzat. Asteotan enpresa askoren ekoizpena behera egiten du nabarmen langileak hondartza, me ......