EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA - KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

KAZETARIAK //

ERREDAKZIOTIK//

Eredu zaharrak


Irailaren hasierarekin batera, lanaldi eta ekintza jarduerei ekiten diegu. Horri, urteak betetzearen kointzidentzia gehitzen badiogu, guztiontzako urtarrilean hasten den urteko aldia, niretzat, data hauetara arte atzeratzen dela uste ......