EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA - KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

KAZETARIAK //

ERREDAKZIOTIK//

Informazioa, onerako... eta txarrerako


Hedabideak eta bertan lan egiten duten guztiak (kazetariak, editoreak, fotokazetariak, saltzaileak...) ez dituzte euren zorigaitzak edota kontu on edo txarrak alde batera utziko hauteskunde-kanpaina hasi delako. Azken aldi honetan kazet ......

ZAPPING//