Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

La Universidad de Deusto y el Colegio Vasco de Periodistas se unen para premiar el mejor Trabajo Fin de Grado en Comunicación

Deustuko Unibertsitateak eta Kazetarien Euskal Elkargoak bat egin dute Komunikazioko Gradu Amaierako Lan onena saritzeko

Bi erakundeen arteko elkarlanaren lehen ekintzetakoa den honetan, kazetaritza eta komunikazio gaiak lantzen dituzten GRAL onenak nabarmendu nahi dira. Epaimahaia Jaime Otamendi eta Arantxa Iraola kazetariek ere osatuko dute.

Ane Ferran Zubillaga eta Amaia Goikoetxea, hurrenez hurren.

Donostia, 2024ko maiatzaren 21a. Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak eta Kazetarien Euskal Elkargoak “I. Kazetaritza eta Komunikazioko Gradu Amaierako Lanen saria”ren oinarriak sinatu dituzte gaur eguerdian, Deustuko Unibertsitatearen Donostiako campusean. Sari honek erakunde sinatzaileen arteko lankidetza-harremana sendotzen du. Oinarriak sinatu dituzte Amaia Goikoetxea, Kazetarien Euskal Elkargoko dekano eta Euskal Kazetarien Elkarteko presidenteak, eta Ane Ferran Zubillaga, Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko dekanoak. Bertan izan dira baita ere Carmen Peñafiel, Elkargoko idazkari nagusia, eta Miren Berasategi Zeberio, Komunikazioko graduko koordinatzailea.

Sari honen bitartez sustatu nahi dira zorroztasunez informatu, arduraz lan egin, eta konpromisoa eta zerbitzu

publikorako bokazioa biltzen dituzten Gradu Amaierako Lanak. 2023/24 ikasturtean Deustuko Unibertsitateko Komunikazioko Graduan Gradu Amaierako Lana aurkeztu duten ikasleek har dezakete parte, gutxienez 9ko kalifikazioa lortu badute. Saria azaroan emango da, Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak antolatutako 2024ko Kazetaritza Sarietarako ekitaldian.

Lehen edizio honetan, epaimahaia osatuko dute: Jaime Otamendi, ETBko kazetaria eta Donostia Kulturako zuzendariak; Arantxa Iraola, Berriako kazetariak; Amaia Goikoetxea, Kazetarien Euskal Elkargoko dekano eta Euskal Kazetarien Elkarteko presidenteak; Amaia Fano, Kazetarien Euskal Elkargoko dekanorde eta Euskal Kazetarien Elkarteko presidenteordeak; Miren Berasategi Zeberio, Deustuko Unibertsitateko Komunikazioko titulazioen koordinatzaileak; eta Juan Pagola, Deustuko Unibertsitateko Komunikazioko graduko irakasleak.

Komunikazioko graduari buruz

Komunikazioko ikasketak duela 25 urte hasi ziren Deustuko Unibertsitatean, hasieratik Gizarte eta Giza Zientzietan sendo errotuta. Egungo ikasketa-plana 2023/24 honetan estreinatu da, digitalizazioa ardatz bihurtu eta egungo erronkei erantzuna emateko helburuarekin.

Norbanako, erakunde eta azken batean gizarte osoaren harremanak egituratzen dituen fenomenoa da komunikazioa, eta horrela ulertzen da Gradua ere. Jakintza-arlo global eta integrala da komunikazioa, eta graduak beraz hedabide eta enpresa edo erakundeen komunikazioaren arteko banaketa klasikoa gainditzea bilatzen du, komunikazioaren esparruko ingurune anitzetara egokituko diren profesionalak eta egungo gizartearen erronka ugariei erantzuna emateko gaitasuna izango duten pertsonak prestatuz.

Komunikazioko graduak geroz eta konplexuagoa den errealitatea ulertzen laguntzeko narratibak eta komunikazio-estrategiak irungo dituzten pertsona eta profesionalak gizarteratu nahi ditu, eta helburu horretan ezinbestekoa da kazetaritzaren papera eta Kazetarien Euskal Elkargoarekiko lankidetza.

La Universidad de Deusto y el Colegio Vasco de Periodistas se unen para premiar el mejor Trabajo Fin de Grado en Comunicación

Esta acción es parte de la colaboración entre ambas entidades, en la que se destacarán los mejores TFG de periodismo o comunicación. Formarán parte del jurado los periodistas Jaime Otamendi y Arantxa Iraola.

De izquierda a derecha, Miren Berasategi Zeberio, Ane Ferran Zubillaga, Amaia Goikoetxea y Carmen Peñafiel.

Donostia-San Sebastián, 21 de mayo de 2024. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto y el Colegio Vasco de Periodistas han firmado este mediodía las bases del “I Premio de Trabajo Fin de Grado de Comunicación y Periodismo” en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto. Este premio refuerza la relación de colaboración entre las entidades firmantes. Las bases han sido firmadas por Amaia Goikoetxea, decana del Colegio Vasco de Periodistas y presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas, y Ane Ferran Zubillaga, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Han estado presentes también Carmen Peñafiel, Secretaria General del Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas, y Miren Berasategi Zeberio, coordinadora del grado en Comunicación.

El objetivo de este galardón es promocionar y reconocer los Trabajos de Fin de Grado que aborden la información rigurosa, el trabajo responsable, el compromiso y la vocación de servicio público de estudiantes de Comunicación. Podrán participar estudiantes que hayan presentado su TFG en el Grado de Comunicación de la Universidad de Deusto durante el curso 2023/24 y hayan obtenido una calificación mínima de 9. El premio se entregará en noviembre, en el marco de los Premios de Periodismo 2024 organizados por la Asociación y Colegio Vasco de Periodistas.

En esta primera edición, el jurado estará compuesto por Jaime Otamendi, periodista de ETB y director de Donostia Kultura; Arantxa Iraola, periodista de Berria; Amaia Goikoetxea, decana del Colegio Vasco de Periodistas y presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas; Amaia Fano, vicedecana del Colegio Vasco de Periodistas y vicepresidenta de la Asociación Vasca de Periodistas; Miren Berasategi Zeberio, coordinadora de titulaciones en Comunicación de la Universidad de Deusto; y Juan Pagola, profesor del grado en Comunicación de la Universidad de Deusto.

Sobre el grado en Comunicación

Los estudios en Comunicación arrancaron hace 25 años en la Universidad de Deusto, con un fuerte arraigo en las Ciencias Sociales y Humanas desde sus inicios. El plan de estudios actual se ha estrenado en este curso 2023/24 con el objetivo de centralizar la digitalización y dar respuesta a los retos actuales.

La comunicación es un fenómeno que estructura las relaciones individuales, institucionales y, en definitiva, del conjunto de la sociedad, y así se entiende también en el Grado. La comunicación es un campo de conocimiento global e integral y el grado, en este sentido, busca superar la clásica división entre la comunicación de los medios de comunicación y la de empresas o instituciones, formando profesionales que se adapten a los diversos entornos comunicativos y personas capaces de dar respuesta a los numerosos retos de la sociedad actual.

El Grado en Comunicación trata de aportar a la sociedad personas y profesionales que sean capaces de hilar narrativas y estrategias de comunicación que ayuden a comprender una realidad cada vez más compleja, y en este objetivo es clave el papel del periodismo y también la colaboración con la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas.