Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

CURSO ONLINE   CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS2024ko maiatzaren 20tik ekainaren 23ra
Del 20 de mayo al 23 de junio de 2024
Plaza kopurua: 40
Dedikazio: 30 ordu
Maila: Ertaina
Hizkuntza: Gaztelaniaz
Kostua: Doakoa
Formatua: Online (moodle plataforma)
Aurretiko izen-ematea: Online. Maiatzaren 13ra arte.
Behin betiko plazen esleipena: Maiatzaren 15ean

Nº de plazas: 40
Dedicación: 30 horas
Nivel: Medio
Idioma: Castellano
Coste: Gratuito
Formato: Online (plataforma moodle).
Preinscripción: Online. Hasta el 13 de mayo.
Adjudicación de plazas definitiva: 15 de mayo.

Formakuntzan Dalila Arguetarekin online saio bat egingo da: «Giza eskubideak defendatzearen prezioa: inpaktuak gorputzetan eta lurraldeetan» (ekainak 18, 20:00).
Incluye la sesión online con Dalila Argueta: «El precio por defender los derechos humanos: impactos en cuerpos y territorios» (18 de junio, 20:00hrs).
 
Nori zuzenduta

– Gizarte zibileko erakundeetako partaideak (profesionalak nahiz boluntarioak), hala nola GGKE-etakoak, giza eskubideen alorrekoak, ingurumenaren alorrekoak, emakumeen alorrekoak, immigrazioaren alorrekoak eta abar.

– Giza eskubideen, garapenerako lankidetzaren eta/edo garapen jasangarriaren alorrean lan egiten duten erakundeetako partaideak, izan erakunde horiek publikoak, pribatuak nahiz akademikoak.

– Ikasleak eta interesa duten gainerako pertsonak.
 
Dirigido a

– Personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil (personal profesional o voluntariado): ONGD de derechos humanos, ambientales, de mujeres, de inmigración…)

– Personas pertenecientes a instituciones públicas, privadas y académicas, que desempeñan un trabajo en materia de derechos humanos, cooperación al desarrollo y/o desarrollo sostenible.

– Estudiantes y otras personas interesadas.

 
 
Edukiak eta metodologia 
Contenidos y metodología  
Aurretiko izen-ematea 
Preinscripción  

Datos del evento

Fecha

20/05/2024

Hora

Lugar

Idioma

Organiza

Inscripción

Si