Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

[Cast/Eusk] El frío horror de la guerra

“El conflicto ente EEUU y Rusia que se desarrolla sobre suelo ucraniano  no solo ha puesto de manifiesto el frío horror de la guerra o la impasibilidad de los psicópatas del poder de ambos bandos frente a la pérdida de vidas humanas, sino el estado de mentira permanente que ha alcanzado  nuestra sociedad y la inmoralidad de un Occidente que ha perdido el juicio”.

(Fernando del Pino Calvo Sotelo / “La lenta derrota de Ucrania”)

Estamos asistiendo a una verdadera sangría, a pérdidas de miles y miles de seres humanos en guerras, algunas olvidadas, que ya apenas ocupan titulares en la globalizada e intervenida Agenda Pública mediática.

Desde el punto de vista de la construcción europea, en lo que se refiere al apenas camuflado combate supremacista-geopolítico entre EEUU y China, uy, perdón, quise decir Rusia y Ucrania, hay que poner algunos puntos sobre las íes.

Primero, esta guerra debe acabar. El compromiso con todos los matices de la triste y dolorida realidad ha de llevarnos a aclamar desde todos los ámbitos, por activa y por pasiva, que deben cesar las matanzas, el dolor y la frustración. La alineación en bandos reduciendo el conflicto “en blanco o negro” es de un simplismo injusto, intelectual y humanamente inaceptable a estas alturas de la historia.

Segundo, no deberíamos comportarnos como meras colonias europeas de EEUU. El difícil reto de la sumisa Unión Europea es tratar de descubrir cómo ejercer la Política de otra manera para recuperar nuestra confianza.

Para ganar legitimidad, prestigio a nivel internacional, credibilidad y el cariño de su ciudadanía, esta sumisa Europa ha de encontrar su sitio en el dolorido concierto mundial; levantar la mano y alzar la voz con optimismo, idealismo y pasión. Europea debe ser mucho más que un mero entramado burocrático. Debe atreverse a ser mejor Europa, dejar el seguidismo a un lado y hacer las cosas de otra manera.

¿Qué tal comenzar con una defensa apasionada del “No a la guerra”, por la Libertad, la Democracia y la puesta en valor de la diplomacia y la negociación para la resolución de conflictos?.

Ser y hacer más de lo mismo no entusiasma, no crea Comunidad ni futuro.

Amaia Goikoetxea

Presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas

Decana del Colegio Vasco de Periodistas


Gerraren laztura hotza

«AEBren eta Errusiaren arteko gatazkak, Ukrainako lurretan gertatzen denak, agerian utzi du gerraren izugarrikeria hotza edo bi aldeetako boterearen psikopaten sorgortasuna giza bizitzaren galeraren aurrean, baita gure gizarteak lortu duen etengabeko gezur-egoera eta epaiketa galdu duen Mendebaldearen moraltasunik eza ere».

(Fernando del Pino Calvo Sotelo/Ukrainako porrot motela)

Benetako odoluste baten aurrean gaude, milaka eta milaka gizakiren galerak gerretan, batzuk ahaztuak, Agenda Publiko Mediatiko globalizatu eta interbenituan ia titularrik ez dutenak.

Europaren eraikuntzaren ikuspegitik, AEBren eta Txinaren arteko borroka supremazista-geopolitiko ia kamuflatuari dagokionez, barkatu, Errusia eta Ukraina esan nahi nuen, eta zenbait puntu jarri behar dira ISIen gainean.

Lehenik, gerra honek amaitu behar du. Errealitate triste eta minduaren ñabardura guztiekiko konpromisoak eremu guztietatik goraipatzera eraman behar gaitu, aktiboki eta pasiboki, sarraskiak, mina eta frustrazioa eten behar direlako. Gatazka zuria edo beltza murriztuz bandotan lerrokatzeak sinplismo bidegabea, intelektuala eta gizalegez onartezina du historiaren garaiera honetan.

Bigarrenik, ez genuke AEBko kolonia europar huts gisa jokatu behar. Europar Batasun otzanaren erronka zaila da politika gure konfiantza berreskuratzeko beste modu batean nola gauzatu jakiten saiatzea.

Legitimitatea, nazioartean prestigioa, sinesgarritasuna eta herritarren maitasuna irabazteko, Europa otzanak bere lekua aurkitu behar du munduko kontzertu mingarrian; eskua altxatu eta ahotsa altxatu baikortasunez, idealismoz eta pasioz. Europakoa sare burokratiko hutsa baino askoz gehiago izan behar da. Europa hobea izatera ausartu behar du, segidismoa alde batera utzi eta gauzak beste era batera egitera.

Zer gertatuko litzateke Askatasunaren, Demokraziaren eta gatazkak konpontzeko diplomaziari eta negoziazioari balioa ematearen aldeko Gerrari Ez grinatsu defendatzearekin hastea?

Gauza bera izateak eta gehiago egiteak ez du berotzen, ez du komunitaterik sortzen, ezta etorkizunik ere.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea