Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

[Cast/Eusk] LA NOBLE… Y NECESARIA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

La verdad se conjuga en plural, es algo que cuadra con la realidad y no así con el relato que, desde nuestras particulares perspectivas o miradas, hacemos de ella. Los hechos que son verdad son exactos, honestos y correctos, son contrastables. Las afirmaciones verdaderas pueden ser probadas o verificadas, no son mentiras o verdades a medias.

En nuestra noble profesión somos, cual puros aventureros, buscadores de verdades. Nuestro particular principio hipocrático es la búsqueda tenaz e incansable de la verdad, cueste lo que cueste. Ese es nuestro compromiso y obligación moral, nuestro servicio a la sociedad para una ciudadanía informada y madura, capaz de formular preguntas, elaborar sus propias respuestas y tomar decisiones ante los problemas a los que debe enfrentarse.

Reclamar la libertad de opinión y expresión, la libertad de movimiento, sin que por ello seamos sospechosos/as,  y dignas condiciones para el periodismo y los/as periodistas son premisas esenciales para la democracia, para la garantía y respeto a la verdad y los Derechos Humanos.

Amaia Goikoetxea

Presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas

Decana del Colegio Vasco de Periodistas


EGIAREN BILAKETA NOBLE ETA BEHARREZKOA

Egia pluralean uztartzen da, errealitatearekin bat datorren zerbait da, eta ez, ordea, gure ikuspegi edo begirada partikularretatik, errealitateari buruz egiten dugun kontakizunarekin. Egia diren egitateak zehatzak, zintzoak eta zuzenak dira, kontrastagarriak dira. Egiazko baieztapenak froga edo egiazta daitezke, ez dira gezurrak edo erdizkako egiak.

Gure lanbide noblean, abenturazale hutsak bezala gara egiaren bilatzaile. Gure printzipio hipokratiko berezia egiaren bilaketa temati eta nekaezina da, kosta ahala kosta. Horixe da gure konpromiso eta betebehar morala, gizarteari eskaintzen diogun zerbitzua herritar informatu eta helduentzat, galderak egiteko, nork bere erantzunak emateko eta aurre egin behar dien arazoen aurrean erabakiak hartzeko gai izan daitezen.

Iritzi eta adierazpen askatasuna eta mugimendu askatasuna eskatzea, gu susmagarriak izan gabe, eta kazetarientzako baldintza duinak eskatzea funtsezko premisak dira demokraziarako, egia eta giza eskubideak bermatzeko eta errespetatzeko.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea