Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

[Cast/Eusk] La tentación de espiar a periodistas

Según ha publicado recientemente Info Libre, Francia, Alemania, Países Bajos, Grecia, República Checa y Grecia abogan por legalizar el espionaje a periodistas cuando existan razones de “seguridad nacional”.

Ninguno de los otros 21 Gobiernos de la UE se opuso a esa propuesta en la reunión del Consejo que debatió sobre el proyecto de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación.

Los Gobiernos de la Unión Europea (UE) quieren permitir la “vigilancia” de los periodistas y sus interlocutores, incluido el uso de programas espía, si las autoridades de seguridad lo consideran necesario. Así consta en documentos de las negociaciones en curso en la UE sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación.

La Ley de Medios de la UE, propuesta por la Comisión Europea pretende proteger a los periodistas y a los medios de comunicación contra el control político de gobiernos y otras élites. Estos están poniendo visiblemente en peligro la libertad de expresión y la diversidad de los medios en varios países de la UE, sobre todo en Polonia y Hungría, pero también en otros lugares, como llevan años advirtiendo expertos como los autores del informe anual Media Pluralism Monitor del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Para una información crítica e independiente es indispensable que los periodistas puedan protegerse a sí mismos y a sus fuentes. Por eso el artículo 4 del proyecto de ley de la UE prohíbe explícitamente las medidas coercitivas contra los periodistas para que revelen sus fuentes, así como la vigilancia de sus comunicaciones y el uso de programas espía en sus ordenadores y teléfonos.

Pero en el Consejo de la UE, donde los representantes de los 27 gobiernos comunitarios negocian a puerta cerrada, el Gobierno francés exigió que se diera marcha atrás al artículo 4. De forma que el espionaje a periodistas y el uso de programas informáticos de espionaje contra ellos puedan estar permitidos, si así lo justifica «la seguridad nacional».

Esto, si se da por bueno y acaba siendo contemplado en la ley, supondría un ataque en la línea de flotación al Periodismo, a las necesarias garantías en el ejercicio de nuestra profesión y demostraría que, las democracias europeas, no solo están erosionadas, sino en peligrosa quiebra y con un retroceso en derechos, garantías y libertades inaceptable.

Cómo entender el peligroso paso que están a punto de dar, cual si fuera un disparo mortal contra la libertad de expresión, utilizando para ello una nueva patente de corso, pero utilizada contra los propios, contra esa “nación amiga” que responde a criterios de libertad, la que necesitamos como el oxígeno para respirar en este mundo Gran Hermano cada vez más asfixiante y controlador.

Amaia Goikoetxea

Presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas

Decana del Colegio Vasco de Periodistas


Kazetariak zelatatzeko tentazioa

Info Librek argitaratu berri duenez, Frantziak, Alemaniak, Herbehereek, Greziak, Txekiar Errepublikak eta Greziak kazetarien espioitza legeztatzearen alde egiten dute, segurtasun nazionaleko arrazoiak daudenean.

EBko beste 21 gobernuetako bat ere ez zen proposamen horren aurka agertu Komunikabideen Askatasunari buruzko Europako Legearen proiektuari buruz eztabaidatu zuen Kontseiluaren bileran.

Europar Batasuneko (EB) gobernuek kazetarien eta haien solaskideen zaintza ahalbidetu nahi dute, baita programa espioien erabilera ere, segurtasun-agintariek beharrezkotzat jotzen badute. Hala dago jasota Komunikabideen Askatasunari buruzko Europako Legeari buruz EBn abian diren negoziazioen dokumentuetan.

EBko Hedabideen Legeak, Europako Batzordeak proposatuak, kazetariak eta komunikabideak babestu nahi ditu gobernuen eta beste elite batzuen kontrol politikoaren aurka. Horiek nabarmen ari dira arriskuan jartzen komunikabideen adierazpen-askatasuna eta aniztasuna EBko hainbat herrialdetan, batez ere Polonian eta Hungarian, baina baita beste leku batzuetan ere, hainbat adituk ohartarazi dutenez, hala nola Florentziako Unibertsitate Institutu Europarraren Media Pluralism Monitor urteko txostenaren egileek.

Informazio kritikoa eta independentea izateko, ezinbestekoa da kazetariek beren burua eta iturriak babestu ahal izatea. Horregatik, EBren lege-proiektuaren 4. artikuluak esplizituki debekatzen ditu kazetarien aurkako neurri hertsatzaileak, haien iturriak ezagutaraz ditzaten, bai eta haien komunikazioak zaintzea eta ordenagailuetan eta telefonoetan programa espioiak erabiltzea ere.

Baina Europar Batasuneko 27 gobernuetako ordezkariak ateak itxita negoziatzen ari diren EBko Kontseiluan, Frantziako Gobernuak 4. artikulua atzera egiteko eskatu zuen. Horrela, kazetariei espioitza egitea eta haien aurkako espioitza-programa informatikoak erabiltzea baimenduta egongo dira, «segurtasun nazionala» justifikatzen badu.

Horrek, ontzat ematen bada eta legean jasotzen bada, eraso egingo lioke kazetaritzari, gure lanbidean behar diren bermeei, flotazio-lerroan, eta erakutsiko luke Europako demokraziak ez daudela higatuta bakarrik, baizik eta porrot arriskutsuan eta eskubide, berme eta askatasun onartezinetan atzera eginda.

Nola ulertu ematear dauden urrats arriskutsua, adierazpen askatasunaren aurkako tiro hilgarria balitz bezala, horretarako korsikerazko patente berri bat erabiliz, baina norberaren kontra erabilia, askatasun irizpideei erantzuten dien lagun nazio horren aurka, gero eta itogarriagoa eta kontrolatzaileagoa den Anaia Handi honetan arnasa hartzeko oxigenoa bezala behar dugunaren aurka.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea