Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

[Cast/Eusk] Parar…para volver con fuerza e ilusión renovadas

«El éxito no se mide solo en logros materiales, sino en la satisfacción de haber alcanzado nuestras metas con integridad y honestidad»- Dominique Lapierre, escritor francés

El panorama internacional, en esta desbordada globalización, no pinta bien, hay demasiados nubarrones y oscuras maniobras que amenazan la paz mundial y el bienestar de nuestras sociedades. Eso, en un contexto de pura atonía, escasa cultura democrática, estadistas mediocres y carencia de líderes con carisma, que aporten luz y cordura al sombrío panorama.

Frente a esto, para evitar derivas que nos pueden devolver a momentos de la Historia crueles e inhumanos, hay que apostar por la Vida y la Esperanza. Y para ello, de vez en cuando, hay que parar, coger distancia de todo, sacudir los miedos que tanto nos paralizan y recobrar fuerzas.

Desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas os deseamos un feliz, sereno y provechoso descanso que os sirva para reflexionar sobre la importancia de nuestras palabras y sobre todo de nuestros hechos, como motor transformador no solo de nuestra vida y cotidianidad sino para hacer del mundo un lugar mejor y más justo para todos/as.

Amaia Goikoetxea

Presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas

Decana del Colegio Vasco de Periodistas


Gelditu… indarberrituta eta ilusioz itzultzeko

«Arrakasta ez da soilik lorpen materialetan neurtzen, baizik eta gure helburuak osotasunez eta zintzotasunez lortu izanaren gogobetetzean» Dominique Lapierre, frantziar idazlea

Nazioarteko panoramak, globalizazio gainezkatu honetan, ez du itxura onik, munduko bakea eta gure gizarteen ongizatea mehatxatzen duten laino eta maniobra ilun gehiegi daude. Hori guztia, atonia hutsa, kultura demokratiko eskasa, erdipurdiko estadistak eta karisma duten liderrik gabeko testuinguru batean, panorama goibelari argia eta zuhurtasuna emango diotenak.

Horren aurrean, Historiaren une krudel eta ankerretara itzul gaitzaketen jitoak saihesteko, Bizitzaren eta Itxaropenaren alde egin behar da. Eta, horretarako, noizean behin gelditu egin behar da, guztitik distantzia hartu, hainbeste geldiarazten gaituzten beldurrak astindu eta indarrak berreskuratu.

Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak atseden zoriontsu, lasai eta probetxugarria opa dizuegu, gure hitzek eta, batez ere, gure ekintzek duten garrantziaz hausnartzeko, ez bakarrik gure bizitzaren eta egunerokotasunaren eragile eraldatzaile gisa, baizik eta mundua guztiontzako leku hobe eta bidezkoago bihurtzeko.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea