Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

[Cast/Eusk] Tras el prestigio perdido… desde un periodismo por la paz

Los periodistas tenemos la misión de formar, informar y entretener así como el deber de, con humildad  pero con convencimiento, persistencia y sobre todo valentía, transformar una realidad que dadas las circunstancias actuales no sabemos dónde nos puede llevar.

 Claro que tenemos poder. Si nos lo proponemos, desde esta profesión, necesaria para la verdadera democracia y para el logro de una Opinión Pública formada, capacitada para procesar todo, elaborar sus propias opiniones, decisiones y actuar en consecuencia, podemos contribuir a transformar un mundo echado a perder en guerras que nos atraviesan el alma y la vida, en un mundo en paz y diálogo.

El Periodismo nada tiene que ver con prácticas incendiarias, absolutamente previsibles que no construyen comunidad ni ciudadanía, demasiado habituales en oráculos de bajos fondos y que tanto perjudican nuestra credibilidad, pervierten nuestra profesión y dilapidan nuestro prestigio.

Nuestro deber es ser argamasa para el encuentro, para mejorar una realidad dura, cruda, injusta, imposible.La extrema dificultad del momento actual representa una oportunidad para, haciendo bien nuestro trabajo y actuando desde el compromiso con la sociedad, recuperar el prestigio y la confíanza de la ciudadanía.

El  Periodismo hoy, es más necesario que nunca, alejándolo de banalidades y malas praxis, entendiéndolo no solo como una mera acumulación de datos, cifras, estadísticas, opiniones… Desde la vocación y la pasión por nuestra tarea social y pedagógica, hay que ir más allá, darle una dimensión humana, ejercitar el Periodismo no como un trabajo para el lucimiento propio sino como un viejo y necesario oficio para esclarecer y difundir  las verdades que, aunque duelan, necesitamos conocer para despertar y recuperar nuestra condición de seres humanos.

Amaia Goikoetxea
Decana del Colegio Vasco de Periodistas
Presidenta del Colegio Vasco de Periodistas


GALDUTAKO PRESTIGIOAREN ONDOREN… BAKEAREN ALDEKO KAZETARITZATIK

Kazetariok prestatu, informatu eta entretenitu egin behar dugu, eta apaltasunez, baina konbentzimenduz, iraunkortasunez eta, batez ere, balentriaz, egungo egoera ikusita nora eraman gaitzakeen ez dakigun errealitate bat eraldatu behar dugu.

Jakina boterea dugula. Benetako demokraziarako eta Iritzi Publiko trebatua lortzeko beharrezkoa den lanbide honetatik proposatzen badugu, dena prozesatzeko, bere iritziak eta erabakiak lantzeko eta horren arabera jokatzeko gai izango den Iritzi Publiko bat lortzeko, hondatutako mundu bat arima eta bizitza zeharkatzen dizkiguten gerra bihurtzen lagun dezakegu, bakean eta elkarrizketan oinarritutako mundu batean.

Kazetaritzak ez du zerikusirik jarduera sutsuekin, erabat aurreikus baitaitezke ez komunitaterik ez herritartasunik eraikitzen ez dutenak, funts txikiko orakuluetan ohikoegiak direnak eta gure sinesgarritasunari hainbeste kalte egiten diotenak, gure lanbidea galbideratzen dutenak eta gure prestigioa xahutzen dutenak.

Gure betebeharra enkontrurako argamasa izatea da, errealitate gogorra, gordina, bidegabea, ezinezkoa hobetzeko. Egungo egoera oso zaila da, gure lana ondo eginez eta gizartearekiko konpromisotik abiatuta, herritarren prestigioa eta konfiantza berreskuratzeko aukera ematen baitu.

Gaur egun, kazetaritza inoiz baino beharrezkoagoa da, hutsalkerietatik eta praxi txarretatik aldenduz, eta ez datu, zifra, estatistika, iritzi eta abarren pilaketa huts gisa soilik ulertuz. Gure zeregin sozial eta pedagogikoarekiko bokaziotik eta grinatik, haratago joan behar da, giza dimentsio bat eman behar zaio, kazetaritza ez da norberaren argitasunerako lan bat, baizik eta gure gizaki izaera esnatzeko eta berreskuratzeko ezagutu behar ditugun egiak argitu eta zabaltzeko lanbide zahar eta beharrezko bat bezala.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea