Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

El mundo que necesitamos…en nuestras manos

La Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas están participando activamente en jornadas de reflexión y debate sobre los grandes enigmas y retos de nuestra sociedad. Actos organizados por la Asociación del País Vasco para la UNESCO, Un Etxea, Bilbao Metrópoli-30, Euskadi Think Next,  Agenda Nagusi 2023… Son algunos de los últimos encuentros que han reunido a los principales agentes, organismos e instituciones vascas.

Una dinámica de trabajo y búsqueda de soluciones interesante y necesaria, a pulir y perfeccionar para que nos ayude a afrontar las dificultades del momento.

Lo hemos dicho en nuestra presentación a las instituciones y autoridades vascas hace 2 años y lo repetimos machaconamente desde la legitimidad y fuerza que da lo evidente y la verdad: a la hora de hablar de futuro, innovación y mejora de la sociedad, el periodismo y los/as periodistas somos fundamentales. Es por eso que reclamamos el que se nos reconozca, valore y prestigie como lo que somos, un servicio público esencial, necesario para la libertad y formación de la ciudadanía.

Desde la lealtad a esa ciudadanía y desde nuestro compromiso con la sociedad, ofrecemos nuestro aliento y profesionalidad, nuestra disposición a jugar el papel estratégico que nos corresponde; nuestra voluntad de trabajar en red y tender nuestra mano a quienes deseen avanzar, mejorar la vida de todos/as sin dejar a nadie atrás.

Hace unos días me lo decían en Madrid, en la presentación de un bello e inteligente documental sobre la gran periodista Rosa María Calaf: “Euskadi es diferente, tenéis un grado desarrollo, una cultura política y vital más desarrollada” …Es cierto, somos un gran país, un país con una identidad y riqueza asociativa, industrial, cultural, lingüística admirable; una país  bien gestionado, avanzado, sustentado por el esfuerzo y buen hacer de nuestros antepasados…pero nada es eterno, todo eso hay que revalidar y conquistar día a día.

Tenemos ante nosotros una tarea ingente por delante que exige no perderse en tonterías y remar con fuerza con quienes de verdad tienen una vocación de servicio a la sociedad.

En Euskadi no partimos de cero. Hay una buena materia prima para trabajar con firmeza la excelencia, la innovación, las ganas y el “hambre, mucha hambre” de hacer las cosas bien, con fundamento, con ese fundamente con el que obraran nuestros mayores y que estamos obligados/as a preservar, dando ejemplo, a generaciones venideras.

Amaia Goikoetxea
Decana del Colegio Vasco de Periodistas
Presidenta del Colegio Vasco de Periodista


Behar dugun mundua… gure eskuetan

Euskal Kazetarien Elkartea eta Elkargoa aktiboki parte hartzen ari dira gure gizartearen enigma eta erronka handiei buruzko hausnarketa eta eztabaida jardunaldietan. Euskadiko Elkarteak UNESCOrentzat antolatutako ekitaldiak, Un Etxea, Bilbao Metrópoli-30, Euskadi Think Next, Agenda Nagusi 2023… dira euskal eragile, erakunde eta instituzio nagusiak bildu dituzten azken topaketetako batzuk.

Lan-dinamika bat eta irtenbide interesgarri eta beharrezkoak bilatzea, leuntzeko eta hobetzeko, unean uneko zailtasunei aurre egiten lagun diezagun.

Duela 2 urte euskal erakunde eta agintariei egindako aurkezpenean esan dugu hori, eta makal errepikatu genuen, agerikoa eta egia denak ematen duen legitimitate eta indarrarekin: etorkizunaz, berrikuntzaz eta gizartearen hobekuntzaz hitz egiterakoan, kazetaritza eta kazetariak funtsezkoak gara. Horregatik eskatzen dugu gu garena garela onartzea, balioestea eta prestigioa ematea, herritarren askatasunerako eta prestakuntzarako funtsezkoa den zerbitzu publiko gisa.

Herritar horienganako leialtasunetik eta gizartearekiko konpromisotik, gure arnasa eta profesionaltasuna eskaintzen ditugu, dagokigun eginkizun estrategikoa jokatzeko gure prestutasuna; sarean lan egiteko eta gure eskua luzatzeko borondatea, aurrera egin nahi dutenei, guztion bizitza hobetu nahi dutenei, inor atzean utzi gabe.

Duela egun batzuk Madrilen esaten zidaten, Rosa María Calaf kazetari handiari buruzko dokumental eder eta adimentsu baten aurkezpenean: «Euskadi desberdina da, garapen maila bat duzue, kultura politiko eta bizi-kultura garatuagoa»… Egia da, herrialde handi bat gara, nortasun eta aberastasun asoziatibo, industrial, kultural eta linguistiko miresgarria duen herrialde bat; ondo kudeatutako herrialde bat, aurreratua, gure arbasoen ahalegin eta lan onak sostengatzen duena… baina ezer ez da betierekoa, hori guztia berretsi eta konkistatu egin behar da egunez egun.

Lan eskerga dugu aurrean, eta horrek eskatzen du tontakerietan ez galtzea eta benetan gizarteari zerbitzua emateko bokazioa dutenekin gogor arraun egitea.

Euskadin ez gara hutsetik abiatzen. Lehengai ona dago bikaintasuna, berrikuntza, gogoa eta gauzak ondo egiteko «gosea, gose handia» irmotasunez lantzeko, oinarriz, gure adinekoek izango duten eta datozen belaunaldiei eredu eman behar diegun jokamolde horrekin.

Amaia Goikoetxea
Kazetarien Euskal Elkargoko dekanoa
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea