Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Muchos mundos en uno / Mundu anitz bakar batean

Es un privilegio presentar esta exposición “Muchos mundos en uno”. Compartimos “la mar” como nexo de unión entre un grupo de artistas de AmiArte plasmando nuestras visiones sobre este tema ¡maravilloso! ¡infinito! Miremos donde miremos, todos somos MAR.

Mujeres artistas de Ucrania, Cuba, Mali, Senegal, Rusia y del País Vasco, con artistas emergentes y creadores de gran trayectoria del País Vasco y de diversos continentes, reflexionamos sobre el tema confrontando ideas, vidas e interpretaciones en las que cuanto más te adentras e involucras, mayor contenido y riqueza creativa nos ofrecen.

Miradas diferentes se convierten en un sinfín de experiencias con múltiples perspectivas esperando vuestra acogida. Metáforas visuales, arquitecturas sobre el museo, su historia, el placer de las playas, la estructura de una caracola, el compromiso ecológico, la invasión de azules cambiando a cada instante para gozar sin cesar. Miradas al azul del cielo y al universo que nos enseñan que vale la pena fundirse sin limitaciones. La Mar susurra: “la vida no para, siempre sigue”. En el momento en que reconocemos la hermosura de este mundo, dejamos de ser esclavos. Por eso esta exposición es un canto a la belleza.

“La belleza que ves fuera la está proyectando la belleza que eres. El paisaje no es más que un juego de sombras para que proyectes la belleza que viene desde lo profundo de tu ser.

La belleza que está en lo profundo del ser, se manifiesta a través de nosotros. Al ser reconocida vuelve a integrarse en el ser. Es un movimiento en la unidad.”(Consuelo Martin)

Interpretaciones sobre el origen de la vida y también sobre su fracaso. El terror de atravesar los mares, tentando a la muerte. Hemos plasmado el tránsito humano por las guerras actuales, la huida por los mares. En esta exposición hemos implorado la salvación a la diosa Niké para que proteja a los que viajan en cayucos. El Arte es ahora nuestro pequeño refugio, el lugar sagrado para vivir. También mostramos el gozo de no cansarnos de mirar.

La pescadora que pesca sueños… ¡quizá se cumplan!

Hemos imaginado un viaje por el fondo de los mares, surcándolos con nuestros símbolos, creando personajes que prefieren no salir a tierra y vivir sus propias historias y fantasías. Remar con fuerza femenina. Desear subirnos a la gabarra. La pesca como simbología de supervivencia. Miradas inabarcables de color y esperanza.

Hemos trazado puentes, maravillosas arquitecturas, que ojalá pudieran extenderse en pro de la libertad, evitando fronteras que a veces creamos los humanos.

Este museo es ahora quien tiene la palabra. Esperamos que sus espectadores puedan emocionarse ante estas obras magníficas, marcadas de un sentido inabarcable y profundo en todas sus creaciones. “Muchos mundos en uno” marca un vínculo sin retorno, esperando que puedan cambiar realidades y destinos.

Bego Intxaustegi

Mundu anitz bakar batean

Pribilegioa da “Mundu anitz bakar batean” erakusketa aurkeztea. “Itsasoa” dugu AmiArte-ko artista guztion lotura, eta gai txundigarri! eta amaigabe! horri buruzko gure ikuspegiak irudikatzen ditugu. Edonora begiratzen dugula ere, guztiok gara ITSASO.

Emakume artistak, Ukrainakoak, Kubakoak, Malikoak, Senegalekoak, Errusiakoak eta Euskal Herrikoak, Euskal Herriko eta hainbat kontinentetako artista sortu berriekin eta ibilbide luzeko sortzaileekin batera, gaiaz gogoeta egiten dugu, ideiak, bizitzak eta interpretazioak alderatuta, zeinetan zenbat eta gehiago sakondu, orduan eta eduki eta sormenezko joritasun handiagoak eskaintzen zaizkigun.

Bestelako begiradak ezin konta ahala esperientzia bihurtzen dira, askotariko ikuspegiekin, zuon harreraren zain. Metafora bisualak, museoari buruzko arkitekturak, horren historia, hondartzen gozamena, itsas kurkuilu baten egitura, konpromiso ekologikoa, urdinen inbasioa, istant oro aldatuz, tai gabe gozatzeko. Begiradak zeruaren urdinera eta unibertsora, mugarik gabe urtzea merezi duela irakasten digutenak. Itsasoak hau xuxurlatzen du: “bizitzak ez du etenik, aurrera dirau beti”. Mundu honen edertasuna aintzat hartzen dugun unean, esklabo izateari uzten diogu. Horregatik, edertasunari egindako kantua da erakusketa.

“Kanpoan dakusazun edertasuna zure barruko edertasunak proiektatzen du. Paisaia itzal-joko bat besterik ez da, zure izatearen sakonetik datorren edertasuna proiekta dezazun.

Izatearen sakonean datzan edertasuna, gure buruen bitartez agertzen da. Aintzat hartzen denan, berriz sartzen da izatean. Batasunean gertatzen den mugimendua da”(Consuelo Martin).

Biziaren jatorriari buruzko interpretazioak, eta biziaren porrotari buruzkoak. Izua itsasoak zeharkatzeari, heriotza tentatzea. Gizakiok egungo gerretatik igaro izana, itsasoetatik ihes egin izana irudikatu ditugu. Erakusketan salbazioa erregutu diogu Nike jainkosari, cayucoetan bidaiatzen dutenak babes ditzan. Artea da orain gure babeslekutxoa, gure bizileku sakratua. Halaber, begiratzeaz nekatu ez izanaren poza erakusten dugu.

Ametsak arrantzatzen dituen emakume arrantzalea… agian gauzatuko diren ametsak!

Bidaia bat irudikatu dugu hondaletik, itsasoak gure ikurrekin zeharkatuz, lurrera ez irtetea eta beren istorioak eta fantasiak bizitzea nahiago duten pertsonaiak sortuz. Emakumezkoen indarraz arraun egitea. Gabarrara igotzea nahi izatea. Arrantza biziraupenaren sinbologia gisa. Kolore eta itxaropenezko barne hartu ezinezko begiradak.

Zubiak, arkitektura zoragarriak, trazatu ditugu, eta nahiago genuke askatasunaren alde hedatuko balira, gizakiok batzuetan sortzen ditugun mugak saihestuz.

Museoak du hitza orain. Espero dugu ikusleak hunkitzea barne hartu ezinezko zentzu sakona duten artelan zoragarrien aurrean. “Mundu anitz bakar batean” erakusketak itzulerarik gabeko lotura markatzen du, errealitateak eta patuak alda ditzaketelakoan.

Bego Intxaustegi