Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Asociación Vasca de periodistas - Colegio Vasco de periodistas

Nuevo Deustobarómetro: la seguridad ciudadana es el tercer problema más importante del País Vasco

La atención sanitaria y el coste de vida comparten el primer lugar en el listado de preocupaciones.

La valoración que hace la ciudadanía vasca de Osakidetza (4,4) es la más baja de la última década

La edición verano 2024 de esta encuesta está ya disponible en la web: deusto.es/barometrosocial

Braulio Gómez, Iratxe Aristegi y María Silvestre, responsables del Deustobarometro, en la presentación de la última edición de la encuesta

La Universidad de Deusto ha presentado hoy, 26 de junio, los resultados de la edición verano 2024 del Deustobarómetro Social (DBSoc). Según esta encuesta de periodicidad semestral, que recoge las opiniones y preferencias de la ciudadanía sobre los temas que despiertan mayor preocupación en la sociedad vasca, la atención sanitaria se ha convertido por primera vez en el 1º problema más importante de la ciudadanía vasca. El 48% de la ciudadanía lo sitúa entre sus principales preocupaciones. La valoración media (4,4) que hace la ciudadanía de Osakidezta es la más baja de la última década.

La subida de los precios y el coste de la vida comparten con la atención sanitaria el primer lugar (48%) en el listado de preocupaciones. Un 26% reconoce que ha dejado de comprar o ha limitado la compra de algunos alimentos de su dieta habitual. La preocupación por la seguridad ha escalado hasta el tercer puesto (24%), un 38% de la ciudadanía cree que es necesario un nuevo modelo policial y un 45% cree que no es necesario.

Cambio de las políticas vascas

En relación con el nuevo gobierno vasco, la mayoría de la ciudadanía vasca (72,4%) espera que cambien mucho o bastante las políticas de los últimos años. Las dos políticas que la ciudadanía prioriza como más urgentes para el nuevo gobierno vasco son las dedicadas a la mejora de Osakidetza (61,8%) y las enfocadas a mejorar el acceso a la vivienda (35,2%). Además, al 68% de la ciudadanía vasca le gustaría que se extendiera en Euskadi la reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo y un 65% cree que poner topes a los alquileres favorece el acceso a la vivienda.

Sobre los problemas que más importantes que tiene que afrontar Europa, el 42% de la ciudadanía vasca cree que son el coste de la vida y la inflación, el 40% la inmigración y el 40% el crecimiento de la extrema derecha.

Las características más importantes de la democracia ideal para los vascos y vasca son la protección de los derechos humanos (35,4%), la independencia de la justicia y la separación de poderes (33,5%) y la protección de los derechos sociales y económicos (31,7%). Más datos: según la ciudadanía vasca las principales deficiencias de la democracia española están relacionadas con la falta de la independencia de la justicia (3,6), la redistribución de la riqueza (3,5) y la rendición de cuentas de los gobernantes (3,4).

Por último, respecto a la memoria sobre el pasado reciente en Euskadi, la visión más compartida por la ciudadanía vasca (42%) es la de no pasar página y abrir un diálogo que recoja las distintas perspectivas sobre lo sucedido.

Deustobarometro berria: herritarren segurtasuna Euskadiko hirugarren arazo garrantzitsuena da

Osasun arreta eta bizitzaren kostua dira kezken zerrendako lehenak.

Osakidetzari buruz herritarrek duten batez besteko balorazioa (4,4) azken hamarkadako baxuena da

Inkesta honen 2024ko udako edizioa eskuragarri dago webgune honetan: deusto.es/barometrosocial

Braulio Gómez, Iratxe Aristegi eta María Silvestre, Deustobarometroaren arduradunak, inkestaren azken edizioaren aurkezpeneko prentsaurrekoan

Deustuko Unibertsitateak Deustobarometro Sozialaren udako edizioko emaitzak gaur aurkeztu ditu, ekainak 26. Sei hilean behin euskal gizartean kezka gehien sortzen duten gaiei buruz herritarrek dituzten iritziak eta lehentasunak jasotzen dituen inkestaren arabera, osasun arreta bihurtu da lehenengoz euskal herritarren kezkarik nagusiena. Herritarren % 48k kezka nagusien artean kokatzen dute. Osakidetzaz egiten duten batezbesteko balorazioa (4,4) azken hamarkadako baxuena da.

Prezioen igoerak eta bizitzaren kostuak partekatzen dute osasun-arretarekin batera (% 48) kezken zerrendan lehenengo tokia. % 26k aitortu du ohiko dietako elikagai batzuk erosteari utzi diola edo mugatu egin dituela elikagai jakin batzuk. Segurtasunari buruzko kezka hirugarren postura igo da (% 24) eta, horren barruan, herritarren % 38k uste du polizia-eredu berri bat behar dela eta % 45ek uste du ez dela beharrezkoa.

Aldaketa euskal politiketan

Eusko Jaurlaritza berriari dagokionez, EAEko herritarrik gehienek (% 72,4) azken urteotako politikak asko edo dezente aldatzea espero dute. Bi dira herritarren esanetan, Eusko Jaurlaritza berriak lehenetsi beharko lituzkeen politikarik premiazkoenak: Osakidetzaren hobekuntzara bideratutakoak (% 61,8) eta etxebizitza lortzeko aukerak hobetzera bideratutakoak (% 35,2). Gainera, EAEko herritarren % 68ri gustatuko litzaieke Euskadin lanaldiaren murrizketa zabaltzea soldata murriztu gabe, eta % 65ek uste dute alokairuei mugak jartzeak etxebizitza eskuratzea errazten duela.

Europak aurre egin behar dien arazo garrantzitsuenei dagokienez, euskal herritarren % 42k uste dute bizitzaren kostua eta inflazioa direla, % 40k immigrazioa eta % 40k eskuin muturraren hazkundea.

Euskal herritarrentzako demokrazia idealaren ezaugarririk garrantzitsuenak giza eskubideen babesa (% 35,4), justiziaren independentzia eta botereen banaketa (% 33,5) eta eskubide sozial eta ekonomikoen babesa (% 31,7) dira. Datu gehiago: euskal herritarren arabera, Espainiako demokraziaren gabezia nagusiak justiziaren independentzia ezarekin (3,6), aberastasunaren birbanaketarekin (3,5) eta agintariek kontuak argi eta garbi ez ematearekin (3,4) lotuta daude.

Azkenik, Euskadiko iragan hurbilari buruzko memoriari dagokionez, euskal herritarrik gehienek (% 42) ikuspegi hau partekatzen dute: ez dela pasatutakoa atzean utzi behar eta gertatutakoari buruzko ikuspegi desberdinak bilduko dituen elkarrizketa abiarazi behar dela.